Vrijeme i temperature kupe

Kolpa - trenutna temperatura s vodostajem

Podaci o temperaturi i vodostaju Kolpe u nastavku ažuriraju se svakih pola sata.

IZVOR: Arso

Ponedeljek, 4. decembra 2023, ob 22:00

Kraj : Petrina
Temperatura Kolpe : 9.0 °C
Višina vode : 152 cm
Pretok : 69.20 m3/s pada

Kraj : Sodevci
Temperatura Kolpe : 11.3 °C
Višina vode : 160 cm
Pretok : 138.6 m3/s pada

Kraj : Metlika
Temperatura Kolpe : 7.9 °C
Višina vode : 211 cm
Pretok : 217.3 m3/s pada

Temperatura vode v Radencih ob Kolpi:
~6.9 °C

Napomena: Temperatura Kolpe u Radencima procijenjena je na temelju podataka dobivenih s mjernih mjesta ARSO-a i vlastitih mjerenja.

Vrijeme

STARI TRG OB KOLPI WEATHER