Vrijeme i temperature kupe

Kolpa - trenutna temperatura s vodostajem

Podaci o temperaturi i vodostaju Kolpe u nastavku ažuriraju se svakih pola sata.

IZVOR: Arso

Ponedeljek, 29. maja 2023, ob 22:00

Kraj : Petrina
Temperatura Kolpe : 12.6 °C
Višina vode : 77 cm
Pretok : 9.953 m3/s pada

Kraj : Sodevci
Temperatura Kolpe : 14.0 °C
Višina vode : 80 cm
Pretok : 14.24 m3/s pada

Kraj : Metlika
Temperatura Kolpe : 16.7 °C
Višina vode : 49 cm
Pretok : 35.85 m3/s  

Temperatura vode v Radencih ob Kolpi:
~15.7 °C

Napomena: Temperatura Kolpe u Radencima procijenjena je na temelju podataka dobivenih s mjernih mjesta ARSO-a i vlastitih mjerenja.

Vrijeme

STARI TRG OB KOLPI WEATHER