Vrijeme i temperature kupe

Kolpa - trenutna temperatura s vodostajem

Podaci o temperaturi i vodostaju Kolpe u nastavku ažuriraju se svakih pola sata.

IZVOR: Arso

Torek, 28. maja 2024, ob 20:30

Kraj : Petrina
Temperatura Kolpe : 13.2 °C
Višina vode : 73 cm
Pretok : 8.003 m3/s  

Kraj : Sodevci
Temperatura Kolpe : 14.6 °C
Višina vode : 79 cm
Pretok : 13.71 m3/s  

Kraj : Metlika
Temperatura Kolpe : 17.0 °C
Višina vode : 47 cm
Pretok : 34.06 m3/s  

Temperatura vode v Radencih ob Kolpi:
~16 °C

Napomena: Temperatura Kolpe u Radencima procijenjena je na temelju podataka dobivenih s mjernih mjesta ARSO-a i vlastitih mjerenja.

Vrijeme

STARI TRG OB KOLPI WEATHER