SPLOŠNE DOLOČBE PODJETJA TINE&CO. D.O.O. RADENCI

 
Podjetje Tine&co. d.o.o. Radenci, Gorenji Radenci 30, 8342 Stari trg ob Kolpi organizira in izvaja različne športne aktivnosti, kot so čolnarjenje-rafting, SUPanje, kajakaštvo, kolesarjenje,…
 
Pogoji odpovedi rezervacije: do dva dni pred prihodom brezplačna odpoved, 1 dan pred prihodom 30% kupnine, odpoved na dan prihoda zadržimo celotno kupnino.
 
Tine&co. d.o.o. ima pravico odpovedati aktivnost v primeru slabega vremena ali drugih neugodnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale varnost udeležencev.
 
V primeru, da Tine&co. d.o.o. Radenci odpove aktivnost, imajo udeleženci pravico do polnega vračila kupnine. 
V primeru, da se udeleženec ne želi udeležiti aktivnosti po tem, ko je že prejel opremo, ali če se aktivnost skrajša zaradi udeleženčeve slabe fizične pripravljenosti, vračilo kupnine ni možno.
 
Tine&co. d.o.o. Radenci ne prevzema odgovornosti za poškodbe nastale ob nespoštovanju vodnikovih navodil ali navodil odgovorne osebe v podjetju.
 
Tine&co. d.o.o. Radenci ne prevzema odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete.
 
Poškodbe, ki se zgodijo v času trajanja aktivnosti, morajo biti sporočene takoj pooblaščeni zaposleni osebi v Tine&co. d.o.o. Radenci. Poškodovanemu udeležencu bo Tine&co. d.o.o. Radenci nudil prvo pomoč in ga napotil v najbližjo zdravstveno ustanovo. Tine&co. d.o.o. Radenci ne bo upošteval poškodb, ki so sporočene kasneje, saj se v tem primeru ne more določiti točnega časa in lokacije poškodbe.
 
Tine&co. d.o.o. Radenci med aktivnostjo fotografira in snema udeležence. Tine&co. d.o.o. Radenci si pridržuje pravico za uporabo foto in video materiala v promocijske namene.
 
Tine&co. d.o.o. Radenci ima pravico zaračunati za kakršnokoli škodo povzročeno na opremi, ter za ukradeno ali izgubljeno opremo.
 
22. maj 2024