Reka Kolpa v kanjonskem delu med Osilnico in Bilpo (za podrobnosti čolnarjenja po tem delu glejte Robinzonsko čolnarjenje)

Kostel - Slikovita razširjena dolina in grad Kostel

Reka Kolpa Od Petrine do Kostela

višinska razlika 222 m – 207 m = 15 m

Kostel je slikovita razširjena dolina, naravni amfiteater, ujet med visokimi in strmimi področji in ponekod navpičnimi stenami jurskih in krednih apnencev.

Na slovenski starni je tu skoraj 30 manjših naselij in krajev s starim farnim središčem Faro; tu je bila že v 14. stoletju duhovnija prafare iz Ribnice, vse območje pa so obvladovali grofje iz gradu Kostela.

Na hrvaškem bregu pri največjem desnem pritoku Kupica (Kolpica) je staro trško in farno središče Brod.

 

 

Rezervirajte tu čolne za spust po Kolpi pri Tine&Co. in si zagotovite brezplačen prevoz s pravočasno oskrbo

V dolini so večji slovenski kraji:

  • Petrina ob mejnem prehodu preko Kolpe,
  • vasi Pirče, Vas in Fare z župnijsko cerkvijo sv. Marije in
  • Slavski Laz s podružnico sv. Trojice.

Na koncu tega dela obvladuje dolino nekdanji utrjeni trg in grad, slikoviti Kostel nad strmim pomolom Kolpe.

" Na koncu tega dela obvladuje dolino nekdanji utrjeni trg in grad, slikoviti Kostel nad strmim pomolom Kolpe"

Grad Kostel

Slikovito staro trško obzidano naselje tik pod nekdaj mogočnim utrjenim gradom je prvič omenjeno leta 1336; najprej je bilo last Ortenburžanov.

V času turških vpadov je pod gradom nastal trg, ki pa so ga Francozi požgali leta 1809.

Grad je preživel do druge svetovne vojne; dolgo časa je že razvalina, zdaj pa ga delno obnavljajo. Nekdanja grajska in trška podružnična cerkev sv. Trojice ima še gotske poteze z značilno odprto zvonico.
 

 

Rezervirajte tu čolne za spust po Kolpi pri Tine&Co. in si zagotovite brezplačen prevoz s pravočasno oskrbo
 


Naslovnica ] Aktivnosti ob Kolpi ] Kanu kamp Radenci ob Kolpi ] Fotogalerija ] Temperatura Kolpe ] Rafting na Kolpi ] Robinzonsko čolnarjenje ] Kanu ali Avantura ? ] Prenočišča ob Kolpi ] Ideja za izlet ] Najlepši del Kolpe ] Organizirani pohod ob Kolpi ] Ekološki spust po Kolpi ] [ Dolina in grad Kostel ] Rafting splošno - FAQ ] Kako in kje do Kolpe ? ] Pogosta vprašanja ] Cenik za čolnarje ] NJIVENSKI - Turistična kmetija ] Rezervacije ]

Tine & Co. d.o.o., podjetje za šport, turizem in rekreacijo
Gorenji Radenci 30,
8342 Stari trg/Kolpi
tel. 041 518 536 (Tine), 051 205 159 (Andreja),
01 8943 780, ki je tudi fax.!

Za rezervacije in dodatne informacije, pišite, prosim, na: info@kolpa-adventures.com ali pa pokličite na gornje številke !

 

>