Ribolov na Kolpi


Tine & Co. d.o.o., podjetje za šport, turizem in rekreacijo

Gorenji Radenci 30
8342 Stari trg/Kolpi

tel. 041 518 536 (Tine),
051 205 159 (Andreja)
tel. (fax) 01 8943 780

Email:info@kolpa-adventures.com


Ribolov na Kolpi

Ribolov na Kolpi - katere ribje vrste najdete v Kolpi in kje lahko kupite dovolilnico in ribiško opremo

"Reka je življenje, kipar pokrajine, dom ribam, zavetje pticam."

Kolpa se preceja skozi škrge naslednjih rib:

  • podusti, kleni, mrene, platnice, ogrci,
  • som, šarenke, potočne postrvi, sulci, lipani,
  • zelenike, pisanci…


Potrebe različnih ribjih vrst za preživetje in obstoj so zelo različne. V Pokolpju se srečujemo tako s hitro kot s počasi tekočimi vodami in temu primerna je diverziteta ribjih vrst in njihovih združb.

Ribe se med seboj razlikujejo glede na to:

  • ali se selijo v času drsti in kam se selijo,
  • ali je njihovo življenje vezano na hitro ali na počasi tekoče oziroma na stoječe vode ali pa živijo v tekočih in stoječih in
  • ali se drstijo na rastlinju, na produ ali na obeh.

  • Sulec, lipan – drstita se v Kolpi pri jezu v Lazih in pri Bilpi, pod jezom v Grglju, na Žagi, v Brsniku, V Slavskem lazu, v Pirčah, v Pritiskah, pri Srebotniku.
  • Podust, mrena, platnica – drstijo se v Kolpi pri jezu v Lazih, na Žagi, v Pirčah, pri izlivu Račkega potoka, v Bosljivi loki.
  • Potočna postrv – drsti se po celem toku reke Kolpe in Čabranke na ustrezno plitvih prodiščih in v pritokih.

Največ različnih ribjih vrst v Kolpi se pojavlja od vasi Dečine do mesta Metlike. Po raziskavah iz leta 1996/97 je bilo popisanih 26 ribjih vrst iz 9 družin.

Za ribe in ribji zarod skrbijo tudi ribiči, ki v okviru Ribiške družine skrbijo za določen revir in vam tudi svetujejo glede opreme za ribolov.

Dnevna ribolovna dovolilnica se nanaša samo na enega od revirjev, na njej pa lahko najdete vse potrebne podatke o dovoljenem ribolovu, o vabah, količini, dovoljenega dnevnega ulova, varstvenih dobah in najmanjših merah določenih ribjih vrst.

Športni ribolov in gospodarjenje z življem na mejnih rekah Slovenije in s tem tudi na Kolpi in pritokih ureja Deklaracija o športnem ribolovu na mejnih delih voda Slovenije in Hrvaške, ki sta jo sporazumno predlagali državnim organom obeh držav Ribiška zveza Slovenije in Hrvatski sportsko ribolovni savez. Rib je bilo včasih veliko več kot jih je danes.

Vse avtohtone sladkovodne ribe, ki živijo v slovenskih vodah so zavarovane bodisi po Uredbi o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. l. RS št. 57/93) ali po Odredbi o najmanjših dolžinah lovnih dob in o varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in školjk (Ur. l. RS 14/93).

Ribiški kataster = popis ribiških voda in dejavnosti, ki ga vodi Zavod za ribištvo v Ljubljani. Zbira in obdeluje podatke o upravni in organizacijski ureditvi ribištva, o varstvenih, športno ribolovnih vodah in rezervatih, o ribah, ribogojstvu in vseh oblikah ribolova. Redno se dopolnjuje s podatki ihtioloških raziskav, ki omogočajo oceno stanja voda. Sodeluje z Ribiško zvezo Slovenije, ker podatke ugotavljajo in sporočajo ribiške družine.

Voda Kolpe je izredno čista, saj v njej lahko najdemo rečnega raka (raki desetoronožci so ogroženi in zakonsko zavarovani), ki je »živ dokaz« čistosti in neoporečnosti vode. V zgornjem toku reke najdemo tudi zadnje zatočišče vidre.

Opremo za ribolov na Kolpi lahko kupite tudi na tej spletni strani:

Kostevc.si