Osrednji kanjon doline Kolpe - pravi rečni kanjon


Tine & Co. d.o.o., podjetje za šport, turizem in rekreacijo

Gorenji Radenci 30
8342 Stari trg/Kolpi

tel. 041 518 536 (Tine),
051 205 159 (Andreja)
tel. (fax) 01 8943 780

Email:info@kolpa-adventures.com


Osrednji kanjon Kolpe - pravi rečni kanjon


(od Gorenje Žage do spodnje Bilpe in naprej do Dola, 207 m – 187 m)

Tu je pravi rečni kanjon, vrezan v jurske in kredne apnence, z ne več kot 100 m širokim rečnim koritom in strmimi, ponekod prepadnimi 300 m – 350 m visokimi pobočji.

Le nekaj osamljenih hiš, mlinov in kovačij ter zaselkov kaže na stalno komunikacijo med reko in više ležečimi kraji, naseljenimi nekdaj večinoma s kočevarskimi Nemci.

Doline Kolpe pri Bilpi v osrednjem kanjonu


Vhod v kanjon se začne z Dolenjo in Gorenjo Žago in bruhalniško jamo Kotnico (vode s kočevske reke), sledijo Lobič, Žlebe, Grgelj in Spodnja Bilpa s slikovitim kraškim obrhom in spodmolnimi jamami pod navpično steno. 

Ob mali razširitvi je vas Laze pri Predgradu s simpatično podružnično cerkvijo sv. Vida, za Lazami pride zožitev in končno pod Starim trgom ob Kolpi spet malo večja razširitev pri vasi Dol, starožitnem cerkvenem in upravnem središču ob državni meji.