Božakovska dolina - zadnji preboj Kolpe


Tine & Co. d.o.o., podjetje za šport, turizem in rekreacijo

Gorenji Radenci 30
8342 Stari trg/Kolpi

tel. 041 518 536 (Tine),
051 205 159 (Andreja)
tel. (fax) 01 8943 780

Email:info@kolpa-adventures.com


Božakovska dolina - zadnji preboj Kolpe

(132m – 124m)

Božakovska dolina je zadnji preboj Kolpe pred veliko hrvaško kolpsko ravnino z okljuki in močvirji Panonske kotline.

Kredni apnenci predgorja Žumberka se spustijo proti jugu, skoznje pa se vrezuje Kolpa z ozkim koritom, visokim pod vasjo Božakovo kakih 50 m.
Tu teče stara prometna povezava med Kranjsko in Karlovcem.

Na tem delu je povprečni letni pretok reke 76,3 m3/s; najmanjši je julija (34,6 m3/s), največji pa decembra (108,7 m3/s).

Kraj Radoviči pred Božakovim na zadnjem delu slovenske Kolpe