Belokranjsko zgornje korito reke Kolpe


Tine & Co. d.o.o., podjetje za šport, turizem in rekreacijo

Gorenji Radenci 30
8342 Stari trg/Kolpi

tel. 041 518 536 (Tine),
051 205 159 (Andreja)
tel. (fax) 01 8943 780

Email:info@kolpa-adventures.com


Belokranjsko zgornje korito reke Kolpe


(od Vukovcev mimo Vinice do Žuničev, 167 m – 150 m)

Vse od vasi Vukovci proti severovzhodu in nato mimi Učakovcev se korito Kolpe širi in plitvi do Vinice, kjer je razširitev največja. Vinica je prastari naravni in strateški prehod čez reko iz belokranjske smeri proti Gorskemu Kotarju. V naselju z utrjenim gradom iz 11. stoletja in Marijino romarsko cerkvijo na Žežlju (334 m) je že od 13. stoletja stara župnija sv. Križa.

Vse območje je bilo močno naseljeno z uskoki, begunci pred turškimi napadi v času od 16. do 18. stoletja.

Kmalu nato se reka zoži v ozko korito pod vasema zilje in Vidine do župnije Preloka, kjer se dolina malo razširi do vasi Žuniči. Čez nekaj kilometrov se korito spet zoži in ostro obrne proti severozahodu.

Podklanec pri Vinici